xpi
18 شهریور 1401 - 21:48

هفته نخست کورس سوارکاری پاییزه آق قلا برگزار شد

گرگان- هفته نخست کورس اسب دوانی پاییزه آق‌قلا در گلستان با حضور ۶۹ راس اسب نژادهای ترکمن و دوخون در ۶ دور و مسافت‌ های هزار متری برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست کورس اسب دوانی پاییزه آق‌قلا در گلستان روز جمعه با حضور ۶۹ راس اسب نژادهای ترکمن و دوخون در ۶ دور و مسافت‌های هزار متری برگزار شد. خبرنگار مهراسبدوخوناین رقابت‌ها با حضور بیش از دو هزار تماشاگر در مجموعه اسب دوانی آق قلا برگزار شد و در پایان مبلغ دو میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال جایزه نقدی به مالکان، مربیان و چابکسواران برتر اهدا شد. اسبقلاچابکسواراندر کورس اول که به مسافت هزار متر برگزار شد، یونس اورکلی با اسب اسکای صحرا به قهرمانی دست یافت. اورکلیاسکایبهرام بینایی با اسب آنیم در کورس دوم زودتر از سایرین موفق شد از خط پایان عبور کند و به مقام نخست این دور دست یافت. آنیمسایریندور دستهمچنین در کورس سوم ستار مهرانی با اسب آسانا با سپری کردن هزار متر زودتر از دیگران به خط پایان رسید و در کورس چهارم هم آرمین آق آتابای با اسب سارپ به مقام نخست این دور رسید. ستارآساناآتابایسارپدوردر کورس پنجم هفته اول ابراهیم قره داشلی با اسب لیوزامن به عنوان قهرمانی دست یافت. داشلیلیوزامندر دور ششم جواد آچاک عطا با اسب لتس گو به عنوان قهرمانی دست یافت. آچاکلتسگومسابقات اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرها می‌کشاند. اسبدوانیقلاشهرها
منبع: مهر
شناسه خبر: 726224